Equi D'or - Horse-wise
 
 
 
      
 
Hoe gaat Equi D'or te werk:
 
Zowel analytisch, gebaseerd op kennis en ervaring als intuïtief wordt dat wat om aandacht vraagt bekeken en d.m.v. een probleemanalyse in kaart gebracht.
Samen bespreken we het doel en op wat voor termijn dat het doel haalbaar is.
Equi D'or zet zich met hart en ziel in dit doel te verwezenlijken, maar uiteindelijk is het resultaat mede afhankelijk van de eigen inzet, welke d.m.v. huiswerkopdrachten wordt gestimuleerd.
Iedere les / sessie /  seminar / training wordt geëvalueerd en er wordt feedback gegeven
 
  • Intake
  • Probleemanalyse
  • Plan van aanpak / doel
  • Les / Training / coaching / counselingsessie
  • Huiswerkopdrachten
  • Evaluatie


 
 
        ......Als men leert luisteren.....hoeft het leven niet te schreeuwen, maar kan het fluisteren......
 
                                                                                                 (Laura van der Werf)